MCL Center MCL İztekno İztekno Elektronik Otomasyon HD01 Sıcaklık Nem Transmitteri Özel Yazılım HD02 Sıcaklık Nem Transmitteri USB RS-485 Çevirici Karbondioksit Transmitteri Sıcaklık Nem Otomasyonu Sıcaklık Nem Veri Ölçer


Nelerde Kullanılır?

└Soğuk Hava Depolarında
└Depolama Alanları ve Tüm Depolarda Fabrikaların Üretim Birimlerinde
└Sağlık birimlerinde
└İlaç Üretim, Depolama ve Laboratuvar Ortamlarında
└Tarımsal Üretim Yapan Firmalarda
└Seracılıkta
└Deney ve Test Sistemlerinde kullanılır.

Ayrıca; sıcaklık & nem & korbondioksit (C02) veri okuma, kaydetme, raporlama ve gözlem ihtiyacı duyulan tüm sektörlerde kullanılabilir.

MCL Center
MCL Center MCL İztekno İztekno Elektronik Otomasyon HD01 Sıcaklık Nem Transmitteri Özel Yazılım HD02 Sıcaklık get more info Nem Transmitteri USB RS-485 Çevirici Karbondioksit Transmitteri Sıcaklık Nem Otomasyonu Sıcaklık Nem Veri Ölçer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *